Advertentie
Advertentie

Woensdag 11 december

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), waarin de sociale partners zitting hebben, noemt het ontwerp van inwerkingsdecreet van Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, overbodig. Dit decreet wil een recht op bijzondere opleiding en begeleiding invoeren voor allochtonen. Het recht op een gepersonaliseerde begeleiding is al een decretale opdracht voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), en dit voor alle werkzoekenden. Donderdag 12 decemberAmper 15 procent van de Belgische bedrijfsleiders verwacht dat de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie een sterke weerslag zal hebben op hun onderneming. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs en het advocatenkantoor Bogaert & Vandemeulebroeke/Landwell, bij 100 toonaangevende Belgische bedrijven die zakendoen met de betrokken landen of een vestiging hebben in die landen. De alliantie van acht Vlaamse kamers van koophandel en het Vlaams Economisch Verbond (VEV) krijgt de naam VOKA. VOKA verwijst naar de stem die de ondernemingen en de werkgeversorganisatie in het sociaal-economische middenveld willen laten weerklinken. VOKA zal steeds in combinatie gebruikt worden met de naam Vlaams Economisch Verbond (VEV) of de naam van een Kamer van Koophandel. De lonen van de werknemers in de privé-sector mogen in de komende twee jaar met 5,4 procent stijgen. Dat kwamen de toponderhandelaars van de sociale partners overeen. Ze sloten een behoudsgezind miniakkoord voor moeilijke economische tijden. Ze opteren voor een status-quo in dossiers als dat van het brugpensioen, flexibiliteit, tijdkrediet of het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De vakbonden sleepten in ruil voor de loonmatiging een hogere uitkering bij economische werkloosheid in de wacht.Vrijdag 13 decemberDe Vlaamse regering keurde vrijdag een ontwerp van decreet goed om het verstrekken van risicokapitaal aan KMOs in Vlaanderen te stimuleren. Het gaat om de ARKimedes-regeling, de Vlaamse variant op de Amerikaanse Small Economic Business Investment Compagnies (SBICs). Een particuliere belegger kan zijn inbreng fiscaal aftrekken. De institutionele investeerder kan op een gewestwaarborg rekenen.Maandag 16 decemberBijna zes op de tien ondernemers die een nieuwe onderneming oprichten, waren voordien in loondienst, terwijl ruim een vijfde voorheen vennoot of zaakvoerder van een andere onderneming was. Dat blijkt uit een brede enquête van 3.600 startende ondernemers, door handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium.De Kamer keurde het wetsontwerp goed over de oprichting van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. In de kruispuntbank worden databanken en registers geïntegreerd, zoals het handelsregister en het VZW-register.Woensdag 18 decemberHet consumentenvertrouwen is in december plots sterk achteruit gegaan. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België (NBB). De gezamenlijke indicator kwam uit op -8, tegenover -4 in november. De sterke achteruitgang is vooral toe te schrijven aan de minder rooskleurige vooruitzichten van de consumenten omtrent het verloop van de werkgelegenheid. Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen