Woensdag 18 september

De ACLVB ziet ruimte voor een reële loonsverhoging van 2,2 tot 2,5 procent voor de jaren 2003-2004 en gaat uit van een loonnorm van 6 à 7 procent. De liberale vakbond noemt een verhoging van de koopkracht, het behoud van het brugpensioenstelsel en de automatische indexering breekpunten voor het komende interprofessioneel overleg.Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ), dat beheerd wordt door de sociale partners, is op zoek naar een alternatieve manier om een ziekte als beroepsziekte te laten erkennen. Dat zegt Luk de Vos, de nationaal secretaris van de ACLVB.De federale minister voor Middenstand, Rik Daems, belooft op korte termijn maatregelen te nemen om de leefbaarheid van de horecaondernemingen te verbeteren. Jaarlijks gaat een horecaonderneming op de 50 failliet. Daems belooft te werken aan een verlaging van het BTW-tarief, wat ook voor de horeca de eerste prioriteit is. Hij wil ook opnieuw de verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten op de agenda van de regering brengen.Donderdag 19 septemberDe Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) vraagt de regering uitstel voor de berekening van de loonnorm. De Raad haalt de onzekere conjunctuur als reden aan. Volgens waarnemers kwam de berekende loonnorm onrealistisch hoog uit, en stond al vast dat die later neerwaarts bijgesteld zou worden. Het ABVV haalde de beslissing aan om de loonnorm opnieuw ter discussie te stellen.Het debat over de Europese richtlijn inzake informatie en raadpleging van werknemers mag niet gereduceerd worden tot een debat over de verlaging van de syndicale drempels. Enkele technische aanpassingen volstaan voor België om in orde te zijn met de richtlijn. Dat zegt de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Zij is voorstander van een uitbreiding van de regionale overlegorganen, en beschuldigt de vakbonden ervan dat systeem te saboteren.Ruim 40 procent van de zelfstandige ondernemers geeft aan dat ze problemen hebben met de overheid. De administratieve rompslomp staat op de eerste plaats. Klanten, bedrijfsbeheer en personeel baren de ondernemer minder kopzorgen.Vrijdag 20 septemberDe federale regering beslist dat bedrijven met meer dan honderd werknemers alle gegevens over het woon-werkverkeer van hun werknemers moeten verzamelen. Om de drie jaar moeten ze een diagnose opstellen om te komen tot mobiliteitsbeheersplannen.De federale minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), verdraait de inhoud van het akkoord dat de federale regering en deelstaten vrijdagochtend sloten over de algemeenbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAOs). Dat zegt de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt (sp.a).Dinsdag 24 septemberDe conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, daalde in september tot -8,2 tegenover -6,6 in augustus. Vooral de bedrijfsleiders uit de verwerkende nijverheid en handel werden pessimistischer. De achteruitgang van het ondernemersvertrouwen is groter dan verwacht.Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) zet de deur op een kier voor vrije loonsonderhandelingen. De loonnorm mag volgens de Vlaamse werkgevers naar de prullenmand als ook de automatische indexering en de andere automatische loonsverhogingen afgeschaft worden. Het VEV ziet dat als een van de twee scenarios om uit de impasse over de berekening van een waarheidsgetrouwe en correcte loonnorm te komen.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen