Advertentie
Advertentie

Woensdag 20 november

De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen daalde in november met 1 punt tot -4, het laagste peil van dit jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Bank. De gezinnen werden vooral pessimistischer over de vooruitzichten van de werkloosheid en hun verwachte spaarmogelijkheden.De invoering van het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot van zelfstandigen kan in geen geval leiden tot een lager pensioen voor de zelfstandige en zijn of haar meewerkende echtgenoot. De ministerraad keurde een amendement goed van Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Sociale Zaken en Pensioenen. Het amendement stelt dat wie op het gebied van de pensioenen beter af was met de oude regeling een pensioen krijgt uitgekeerd volgens de oude regels. De Vlaamse regering nodigde het bedrijfsleven en de universiteiten uit een innovatiepact te sluiten. Het pact moet afspraken bevatten om de inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling op te drijven.De Vlaamse regering kan bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAOs) die op haar bevoegdheden betrekking hebben, voortaan algemeen verbindend verklaren. Met een ruime meerderheid keurde het Vlaams Parlement een ontwerpdecreet daarover goed. Donderdag 21 novemberVlaamse bedrijven die hun afvalwater lozen, betalen daar op termijn het dubbele voor. Het is niet uitgesloten dat tegen 2010 de afvalwaterheffing voor particulieren eveneens verdubbelt. Dat blijkt uit een discussienota van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), over de financiering van het milieubeleid.Negen werknemers op de tien in ons land hebben extralegale voordelen naast het loon. Meestal is dat een groepsverzekering. Maar doorgaans is het voor de werknemers niet helemaal duidelijk wat die groepsverzekering inhoudt. Fortis Employee Benefits onderzocht de verwachtingen van de werknemers. Er bleek ook een grote vraag naar een groepsverzekering die on line wordt opgevolgd.Vrijdag 22 novemberDe gerechtelijke achterstand bij de fiscale rechtbanken is vorig jaar opnieuw sterk gestegen. Niet minder dan 11.534 geschillen over inkomstenbelastingen wachten nog op een uitspraak. Tijdens het gerechtelijke jaar 2001-2002 velden de fiscale rechtbanken slechts 1.117 vonnissen over inkomstenbelastingen. De fiscale rechtbanken werden op 1 maart 1999 opgericht om geschillen tussen belastingbetalers en de fiscus te beslechten.De federale minister van Economische Zaken, Charles Picqué (PS), werkt aan een pakket aanbevelingen om duurzaam ondernemen te stimuleren. Uit een studie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) blijkt dat 20 procent van de consumenten rekening houdt met ethische criteria als ze gaan winkelen. Die cijfers bewijzen dat bedrijven die zich profileren als sociaal, ecologisch en ethisch daar ook de vruchten van kunnen plukken, zegt Picqué.Dinsdag 26 novemberDe Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) pleit voor de benoeming van een staatssecretaris voor Veiligheid in de volgende regering. Die moet de veiligheid van ondernemers ter harte nemen. Unizo deed dat tijdens de persconferentie van de juwelier Wouter Tyberghien, die in 1999 een inbreker doodschoot. Tyberghien tekent geen beroep aan tegen het vonnis van de rechter, die hem schuldig oordeelde, maar geen straf uitsprak.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen