Advertentie
Advertentie

Woensdag 21 november

Twee procent van de Belgische bedrijven zal ook na 1 januari 2002 nog grotendeels in frank werken, omdat ze de euroconversie niet tijdig hebben gerealiseerd. Dat leert een onderzoek van het handelsinformatiekantoor Dun&Bradstreet. Slechts 33 procent van de Belgische bedrijven die nog niet klaar zijn, steekt daarvoor de hand in eigen boezem. Toch lopen de Belgische bedrijven in Europa voorop bij de voorbereiding op de euro.Donderdag 22 novemberEuropese bedrijven onderschatten de criminaliteit die gepaard gaat met het gebruik van computers. Dat blijkt uit een studie van PriceWaterhouseCoopers bij 3.400 bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. Bedrijven zijn vooral het slachtoffer van fraude door werknemers of het management.De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, verbeterde in oktober en maakte de helft van de zware achteruitgang van september ongedaan. Vooral de bedrijfsleiders uit de verwerkende nijverheid werden optimistischer. Maar de fundamentele trend van de conjunctuur blijft dalend.De faillissementsverzekering voor zelfstandigen wordt verbeterd. De Kamer keurde het wetsontwerp goed. Het recht op een uitkering wordt verlengd van twee tot zes maanden, de voorwaarden worden versoepeld en gefailleerden worden automatisch verwittigd van hun rechten.De Vlaamse regering en de sociale partners engageerden zich er toe de komende tien jaar 21 ambitieuze maar haalbare doelstellingen te realiseren. Zij riepen alle actoren in de samenleving op mee hun schouders te zetten onder het Pact van Vilvoorde. Het Pact bevat doelstelling over permanente vorming, de werkzaamheidsgraad, het aantal startende ondernemers, enz.De volledige tekst van het pact van Vilvoorde vindt u op internet.vlaanderen.beKMOs zijn het grootste slachtoffer van de krapte op de arbeidsmarkt. Zij moeten permanent op zoek naar nieuwe werknemers omdat de grote bedrijven hun ervaren werkkrachten inpikken. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA), in samenwerking met Upedi, de federatie van uitzendbureaus.Vrijdag 23 novemberHet Vlaams Economisch Verbond vreest dat de privé-sector uitgesloten wordt van het systeem van de dienstencheques. De Vlaamse werkgevers hekelen dat Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, het systeem volledig in de sociale economie wil duwen. Het VEV noemt het gereserveerde budget ontoereikend.Geen enkel gezinstype gaat er sinds 2000 nog op achteruit wanneer men overstapt van de hoogste werkloosheidsuitkeringen naar laagbetaald voltijds werk. De recente (para)fiscale hervormingen maken een einde aan de werkloosheidsvallen. Tot deze conclusie kwam het Centrum voor Sociaal Beleid.Maandag 26 novemberOngeveer 70 procent van de Vlaamse werkloosheidsgroei tijdens het afgelopen jaar kan op rekening van de vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden geschreven worden. Administratieve maatregelen bij de VDAB en de regularisatieprocedure liggen hier aan de basis. Dat stelt het Steunpunt WAV van de KU Leuven.Dinsdag 27 novemberHet faillissement van Sabena drukt de groei van de Belgische economie in 2001 met 0,2 procentpunt tot 1,1 procent. Dat deelde de minister van Economie, Charles Picqué, dinsdag mee. Picqué beklemtoont dat de lage economische groei niet alleen te wijten is aan het Sabena-faillissement. Ook de daling van het consumenten- en ondernemersvertrouwen en de groeivertraging van de wereldeconomie spelen een rol.