Woensdag 23 oktober

Jonge werknemers worden als citroenen uitgeperst. De bescherming die leeftijd biedt tegen werkstress houdt op 24 jaar op. Dat blijkt uit een studie van het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden. De auteurs waarschuwen ervoor dat uitgeperste jongeren later sneller de arbeidsmarkt verlaten.Donderdag 24 oktoberDe financiële steun aan startende bedrijven bij hun eerste aanwervingen wordt makkelijker toegekend. Ook het jongerenbanenplan en de vierdaagse werkweek krijgen een extra duw in de rug. Dat blijkt uit de vereenvoudiging van de banenplannen, die Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Arbeid, en haar collega van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), in detail voorstelden. De harmonisatie brengt de 20 bestaande banenplannen vanaf 1 januari 2004 terug tot zes systemen.Zowat de helft van de Belgische bedrijven kocht nog nooit iets aan via het internet. Dat blijkt uit een studie van het tijdschrift Industrie Magazine en het consultancy-bureau InSites, waarin onderzocht werd in hoeverre het gebruik van e-business in de Belgische bedrijven is doorgedrongen. Maandag 28 oktoberDe Europese Commissie gaat de muntstukken van 1 en 2 eurocent niet afschaffen en verduidelijkt dat geen enkele lidstaat een van de muntstukken op eigen houtje mag afschaffen. Dat liet de Commissie weten aan het sp.a-europarlementslid Kathleen van Brempt. De vereniging van zelfstandige ondernemers (Unizo) en de Belgische minister van Financiën Didier Reynders pleitten eerder voor de afschaffing van de kleinste eurocenten. De Belgische belastbare inkomens profiteerden in 2000 niet van de economische hoogconjunctuur. Het gemiddelde reële belastbare inkomen daalde met 0,6 procent tegenover 1999, terwijl de economie met 3,7 procent groeide. Dat blijkt uit gegevens die het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) gisteren bekendmaakte. Nominaal steeg het gemiddelde fiscale inkomen met 1,9 procent. Maar dat compenseerde de inflatie van 2,5 procent niet.Dinsdag 29 oktoberElke zelfstandige krijgt vanaf 1 januari 2003 toegang tot een fiscaal voordelig aanvullend pensioenplan. Zo wordt een ongelijkheid weggewerkt tussen uitoefenaars van vrije beroepen, die nu al een gunstig systeem genieten, en andere zelfstandigen. De pensioeninstellingen moeten zelfstandigen beschermen tegen een negatief rendement op de beurs, hun duidelijke informatie verstrekken en hen niet verhinderen van pensioeninstelling te veranderen. De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), en zijn collega van Middenstand, Rik Daems (VLD), stelden hun wetsontwerp voor. Jobstudenten komen vaker terecht in beterbetaalde jobs en werken gemiddeld meer uren per maand. Bovendien neemt het aantal jobstudenten ouder dan 21 jaar almaar toe. Dat zijn de belangrijkste conclusies die Creyfs Student trekt uit zijn analyse van de arbeidsmarkt voor jongeren. De resultaten hebben enkel betrekking op jobstudenten die tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september werkten.De investeringen van de bedrijven uit de dienstensector daalden in juli met 15,2 procent in vergelijking met juli vorig jaar. Dat leren nieuwe cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Voor de industriële bedrijven stegen de investeringen wel in juli, maar slechts met 2 procent. Samen investeerden alle Belgische bedrijven in juli 4 procent minder dan in juli vorig jaar. Het indexcijfer van de investeringen op basis van de BTW-aangiften daalde van 124 tot 119,1, meldt het NIS.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen