Advertentie
Advertentie

Woensdag 29 mei 2002

Steeds meer bedrijven publiceren naast het verplichte financiële jaarverslag ook een sociaal-ethisch en milieujaarverslag. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG onder 250 ondernemingen van de Fortune 500 en onder de top-100 in 19 industrielanden. Opmerkelijk feit bij die laatste lijst: België bungelt bijna onderaan.De zelfstandigenorganisatie Unizo reageert positief op het plan van de Vlaamse regering om via de creatie van Small Business Investment Companies (SBICs) risicokapitaal voor de KMOs te creëren. Particulieren die in SBICs investeren, krijgen een fiscaal voordeel. Maar Unizo vindt dat tegelijk ook het denkspoor van de Suikertanteregeling moet worden gevolgd, waarbij particulieren aan KMOs leningen kunnen toestaan en de overheid de risicos voor haar rekening neemt.Donderdag 30 mei 2002De Belgische ondernemingen waarschuwen dat het beleid voor de stimulering van elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen de elektriciteitsfactuur aanzienlijk zal verhogen. Ze zeggen dat de overheden er verkeerd aan doen onrealistische groenestroomdoelstellingen te hanteren en dan boetes op te leggen als deze niet worden gehaald.Unizo vindt dat het kaderdecreet over expansiesteun nieuwe stijl te veel op de leest geschoeid is van de grote, sterk presterende bedrijven. Unizo verwerpt het idee dat grote ondernemingen die voor meer dan 25 miljoen euro willen investeren, over de hoogte van de steun individueel mogen onderhandelen met de minister. Vooral nieuwe ondernemingen verdienen een betere ondersteuning, klinkt het.Mia de Vits wordt verkozen tot voorzitter van het ABVV. Ze maakt zich op zowel het ABVV als de sociale zekerheid aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke tendensen. Van de afschaffing van de loonnorm maakt ze haar belangrijkste strijdpunt.De Kamer keurde de nieuwe regels over misleidende en vergelijkende reclame voor de vrije beroepen goed. De Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) steunt de goedkeuring en pleit ervoor dat de ordes en instituten van vrije beroepen de mogelijkheid aangrijpen om de vergelijkende reclame op een deontologische manier in te perken.Vrijdag 31 mei 2002De ministerraad heeft maatregelen genomen voor de tewerkstelling. Bedrijven die 58-plussers tewerkstellen, krijgen een bijkomende lastenverlaging van 1.600 in plaats van 800 euro. Naar schatting 35.500 58-plussers komen in aanmerking voor de verdubbelde lastenverlaging.Het aantal faillissementen is in de maand mei heel licht gedaald met 0,8 procent tot 608. Na vijf maanden telde het handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium 3.068 faillissementen of precies evenveel als een jaar geleden.Maandag 3 juni 2002Vlaamse KMOs verwachten van de overheid een duidelijke wetgeving over het internet. Dat blijkt uit een studie van Memori, de onderzoeksgroep van de Katholieke Hogeschool Mechelen bij 440 Vlaamse KMOs. Ook de promotie van beveiligingssystemen en het verzekeren van betaalbare, gebruiksvriendelijke internettoegang staan op het verlanglijstje van de bedrijven.Dinsdag 4 juni 2002De Europese Investeringsbank (EIB), de financieringsinstelling van de EU, moet haar leningen aan grote ondernemingen terugschroeven. Dat beslisten de EU-ministers in Luxemburg. De EIB kent leningen toe om EU-beleidsdoelstellingen als regionale ontwikkeling, milieubescherming en innovatie te helpen verwezenlijken.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen