Woensdag 30 januari

De regering richt de werkgroep Administratieve Vereenvoudiging op. Premier Guy Verhofstadt zit de groep van ministers en topambtenaren zelf voor. Hij wil met zijn collegas zo snel mogelijk initiatieven nemen om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te vereenvoudigen. Al aangekondigde maatregelen moeten verder worden uitgevoerd. Paars-groen slaagde er de voorbije jaren niet in de beoogde resultaten te halen.Ondernemingen die overheidsopdrachten uitvoeren, moeten hun vrachtwagens uitrusten met een dodehoekspiegel, beslist de ministerraad. Eerder werd beslist nieuwe vrachtwagens en vrachtwagens van de overheid uit te rusten met een dodehoekspiegel.Meewerkende echtgenoten van zelfstandigen kunnen voortaan ook na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid een toelage voor hulp van derden bekomen. Dat staat in een koninklijk besluit dat in het Staatsblad verschenen is. De toelage bedraagt 4,8629 euro per dag. De maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000. Ze heeft een beperkte budgettaire weerslag, die op 35.000 euro per jaar wordt geraamd.De Belgische websites zijn allesbehalve gebruiksvriendelijk. Ze zijn amper toegankelijk met om het even welke browser, laden te traag op, bevatten foute links, lezen niet altijd makkelijk en geven geen duidelijke instructies bij hun formulieren. Dat blijkt uit een onderzoek van 65 sites door AGConsult. De internetwinkels hebben de meest gebruiksvriendelijke sites, de multinationals de minst gebruiksvriendelijke.Donderdag 31 januari27 procent van de Belgische ondernemingen integreert het internet al behoorlijk in zijn bedrijfsprocessen. Dat blijkt uit het recente onderzoek e-Business in België van InSites Consulting en het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO), waaraan meer dan 340 Belgische bedrijfsleiders deelnamen.De regering schept duidelijkheid over de fiscale behandeling van de tweede pensioenpijler. De nieuwe sociale pensioenplannen worden fiscaal gestimuleerd, de fiscale regels voor de bestaande collectieve pensioenverzekeringen blijven ongewijzigd. Het toekennen van individuele of flexibele pensioentoezeggingen blijft mogelijk binnen bepaalde grenzen.Maandag 4 februariEr is geen plaats voor sociale bemiddelaars in KMOs. De drastische wijziging van het stakingsrecht die de regering in oktober aankondigde, kan niet zonder aanpassingen aan kleinere bedrijven worden opgelegd. Dat vindt de federale minister bevoegd voor het KMO-beleid, Rik Daems (VLD). Volgens Daems komt er een specifieke regeling voor sociale conflicten in KMOs. Hij beroept zich op de prioriteitennota.Het vertrouwen van de bedrijfswereld in het federale regeringsbeleid ging er vorig jaar op achteruit. Een meerderheid van de bedrijfsleiders spreekt zelfs van een KMO-onvriendelijk beleid. Dat blijkt uit de jaarlijkse VBO-barometer. Slechts vier federale ministers, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Didier Reynders en Johan vande Lanotte, krijgen een score boven de zes. Minister Rik Daems is de grote verliezer. Hij strandt op de voorlaatste plaats, net voor minister Laurette Onkelinx. Dinsdag 5 februariDe regering geeft het startsein voor het interprofessionele overleg 2003-2004. Vakbonden en werkgevers moeten een evaluatie maken van de loonkostenontwikkeling, de lastenverlagingen, de versoepeling van de arbeidsmarkt en de bedrijfsopleidingen. De sociale partners bleven waakzaam. Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen