Woensdag 4 juni

Woensdag 4 juni Unizo vindt het voorstel van formateur Guy Verhofstadt om de winkelopeningstijden te liberaliseren en winkelen op zondag het hele jaar door mogelijk te maken onaanvaardbaar. Unizo refereert naar onderzoek waaruit blijkt dat 70 procent van de winkeliers en 80 procent van de klanten tevreden is met de huidige regeling. Het voorstel strookt niet met de initiatieven over de kwaliteit van het leven en de combinatie arbeid-gezin. Als de regering 210.000 nieuwe banen wil creeren, dan moet ze, naast een selectieve lastenverlaging, ook een algemene lastenverlaging doorvoeren. Dat zeggen het VEV en de Vlaamse kamers van koophandel in een reactie op de nota van Verhofstadt. Donderdag 5 juni Jobstudenten mogen vanaf dit jaar maar 23 effectieve werkdagen werken tijdens de zomervakantie. Vroeger mochten ze 30 kalenderdagen werken, maar er was discussie of de weekends hier in meegeteld moesten worden. Met de nieuwe regeling is die onduidelijkheid van de baan. Indien jobstudenten meer dagen werken, vervalt de gunstige socialezekerheidsbijdrage voor jobstudenten. Vrijdag 6 juni De Europese economie herstelt dit jaar waarschijnlijk niet meer. Dat laten cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de maand april uitschijnen. De voorlopende OESO-indicator voor de eurozone steeg in april weliswaar 0,1 punt tot 118,8 punten, maar het voorschrijdende gemiddelde van de barometer viel voor de elfde opeenvolgende maand terug. Dat gemiddelde voorspelt negen maanden op voorhand wanneer de conjunctuurcyclus keert. Het ziet er dus naar uit dat we in Europa op zijn vroegst begin volgend jaar betere economische cijfers mogen verwachten. Steeds meer Belgische bedrijfleiders nemen een aansprakelijkheidsverzekering die hen beschermt tegen fraude van werknemers of klachten van aandeelhouders. De vrees voor schadeclaims komt overgewaaid uit de VS, waar schandalen zoals Enron het nut van een aansprakelijkheidsverzekering hebben aangetoond. De verzekeringen zijn het voorbije jaar 30 procent duurder geworden. De belangrijkste reden hiervoor zijn de grotere schade-eisen. Maandag 9 juni Vlaanderen moet een eigen rondetafelconferentie over de werkgelegenheid houden voor de rondetafel die de federale formateur, Guy Verhofstadt, voor september of oktober heeft aangekondigd. Dat zegt de minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt (sp.a). Landuyt wil voor de aanpak van de werkloosheid niet wachten op de aangekondigde rondetafelconferentie tussen de federale overheid, de deelstaten en de sociale partners. Hij wijst erop dat de situatie verschillend is in Vlaanderen en Wallonie en dat het belangrijk is in Vlaanderen maatregelen te nemen tegen de jeugdwerkloosheid. Belgische beursgenoteerde ondernemingen kunnen zich voortaan goedkoper financieren op de buitenlandse kapitaalmarkten. Bij koninklijk besluit is de rente op leningen van een buitenlandse bank vrijgesteld van de Belgische roerende voorheffing (RV). Met name de Britse banken, waar grote Belgische bedrijven zich wegens de beperkte Belgische kapitaalmarkt vaak moesten financieren, konden deze RV niet verrekenen en eisten dat de Belgische emittent de RV zelf betaalde. Dinsdag 10 juni Door een zwak presterende algemene conjunctuur is de bouwsector in 2002 niet uit de recessie geraakt waarin hij in 2001 terechtgekwam. Vorig jaar was er een negatieve groei van 2,5 procent. De voorbije twee jaar samen was er een achteruitgang van ongeveer 4 procent. Vooral het segment van de overheidsopdrachten oogt weinig fraai. De voorbije twee jaar was er een achteruitgang van de activiteit met maar liefst 25 procent. Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen