Woensdag 4 september

Het Europees Parlement stemt tegen een verregaande liberalisering van de koopjes in de EU. Daardoor kunnen lidstaten verkoop met verlies blijven verbieden en kunnen ze sperperiodes blijven hanteren. De Belgische wet op de handelspraktijken moet wel worden aangepast omdat een beperking op de toegekende kortingen in bepaalde gevallen niet meer toegelaten is.Vrijdag 6 septemberHet Federaal Planbureau verlaagt zijn groeivooruitzichten voor de Belgische economie. De economische denktank van de regering verwacht dat de Belgische economie dit en volgend jaar slechts met respectievelijk 0,7 en 2,6 procent groeit. Dat blijkt uit de economische begroting, die de basis vormt voor de opmaak van de begroting 2003. Tot dusver voorspelde het Planbureau 1 en 3 procent groei.De 120.000 meewerkende echtgenoten van een zelfstandige kunnen vanaf 1 januari een volwaardig sociaal statuut krijgen, dat hun recht geeft op een eigen pensioen en op kinderbijslag. Op 1 januari 2006 worden alle meewerkende echtgenoten in principe verplicht bijdragen te betalen voor het volledige sociaal statuut. De federale regering keurde daar een wetsontwerp over goed. Op kruissnelheid kost de maatregel de sociale zekerheid 124 miljoen euro per jaar.www.vandenbroucke.comEen nieuw distributiecentrum van geneesmiddelen in Vlaams-Brabant heeft sinds het eerste kwartaal een grote positieve invloed op de Vlaamse uitvoer. De export van Vlaanderen steeg in de eerste drie maanden met 3,9 procent, terwijl de uitvoer van Wallonië en Brussel met respectievelijk 6,8 en 9,5 procent daalde. Dit blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).Maandag 9 septemberBelgië heeft twee ondernemingen in de top-5 van de snelst groeiende bedrijven van Europa, de Europas 500. Dat is een uitgave van Growth Plus, de vereniging die snel groeiende ondernemingen in Europa groepeert. De nummer vier in de Europese top-500 is Eurofins Scientific, een biotechnologiebedrijf uit Kraainem. Omega Pharma uit Nazareth bij Gent bekleedt de vijfde plaats in de Europas 500. Dinsdag 10 septemberJohan vande Lanotte (sp.a), de federale minister van Maatschappelijke Integratie, stelt voor werkgevers te verplichten allochtonen aan te werven. In vergelijking met autochtone studenten hebben allochtone schoolverlaters nog altijd de helft minder kans om binnen een jaar een job te vinden. De minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), ziet niets in het voorstel.Vlaanderen ontving in de eerste jaarhelft van 2002 voor 1,435 miljard euro buitenlandse investeringen, waaronder de mega-investering van 900 miljoen euro in Ford Genk. Met de investeringen werden 550 jobs gecreëerd. Het gaat om buitenlandse investeringen waar de Dienst Investeren in Vlaanderen (DIV) mee de hand in had.Het aantal vakbondsleden in ons land is in de jaren 90 jaarlijks gestegen met 1,4 procent. In de jaren 80 was er een jaarlijkse daling met 0,6 procent. Dat blijkt uit een studie van de Gentse universiteit.Woensdag 11 septemberVlamingen hebben meer vertrouwen in ondernemingen dan in de overheid, vakbonden of media. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), dat peilde naar de mening van de bevolking over hete hangijzers in de sociale agenda. Het VEV wil de resultaten van het onderzoek gebruiken tijdens de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord, die binnen enkele weken starten.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen