Woensdag 9 oktober

De werkzaamheidsgraad het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd bleef vorig jaar steken op 63,4 procent. In 2000 was er nog een stijging met 1,4 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van de KU Leuven. De verhoging van de werkzaamheidsgraad tot 65 procent tegen 2004 is een van de belangrijkste doelstellingen van de Vlaamse regering-Dewael.72 procent van de Vlaamse KMOs is aangesloten op het internet, tegen 66 procent een jaar geleden. Maar bij de bedrijven met ten hoogste vijf werknemers heeft nog niet de helft een internetverbinding. Dat blijkt uit een onderzoek van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. De meeste bedrijven gebruiken het internet vooral om te e-mailen, maar financiële transacties on line doorgeven wint aan populariteit.92 procent van de Belgische bedrijven met meer dan 50 werknemers biedt zijn personeel extralegale voordelen aan. Verzekerings- en pensioenplannen zijn veruit het populairst, gevolgd door maaltijdcheques, een bedrijfswagen en een gsm. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau INRA en Fortis Employee Benefits.Donderdag 10 oktoberDe Oost-Vlaamse stad Ronse met haar Handelspandenfonds is de eerste laureaat van de wedstrijd Ondernemende Gemeente van Unizo. Met de wedstrijd bekroont de ondernemersorganisatie een project van een gemeente dat de lokale economie bevordert. Ronse slaagde er met het Handelspandenfonds in de leegstand en terugloop van de lokale handel terug te dringen en de stad nieuw leven in te blazen.Maandag 14 oktoberRuim de helft van de jongeren denkt eraan zich als zelfstandige te vestigen of bedrijfsleider te worden. Een jongere op de twee zegt dat ontmoetingen met mensen uit de sector hun keuze bepalen. Dat blijkt uit een nationale enquête bij duizend jongeren tussen 16 en 19 jaar. Dream hield de enquête, een organisatie met stevige wortels in Brussel en Wallonië, die projecten rond beroepskeuze ondersteunt. Dream krijgt vanaf 2003 ook voet in Vlaanderen. De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, trekt 100.000 euro uit voor het project.Dinsdag 15 oktoberDe Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt, meent dat de opstelling van een actieplan diversiteit op sectorniveau gepaard moet gaan met een streefcijfer voor de aanwerving van allochtonen. De bedrijven die een actieplan opstellen moeten voorts verplicht worden tot een objectieve registratie van het aantal allochtonen dat ze in dienst hebben. Landuyt pleit er ook voor dat openbare besturen de nationaliteitsvereiste laten vallen.Woensdag 16 oktoberHet aantal buitenlandse bedrijven dat door Belgische bedrijven wordt gecontroleerd is dit jaar met 8,7 procent toegenomen tot 10.928. Dat blijkt uit een analyse van het studiebureau Graydon. Belgische vennootschappen zijn zich er meer en meer bewust van dat ze op de buitenlandse markten aanwezig moeten zijn, luidt het. Het grootst aantal Belgische meerderheidparticipaties is te vinden in Frankrijk.De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), wil het ondernemerschap stimuleren door het op te nemen in de eindtermen voor alle onderwijsniveaus. Gabriëls heeft daarover al overleg gepleegd met zijn collega van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten (VLD). Hij werd in het Vlaams Parlement aan de tand gevoeld door André-Emiel Bogaert (onafhankelijk lid van de technische VU-ID-fractie). Volgens Gabriëls komt het erop aan jongeren van kindsbeen af een positieve houding over het ondernemerschap bij te brengen.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen