Wonen bij drukke weg verhoogt kans op astma

(tijd) - Kinderen die dicht bij een hoofdweg wonen, hebben aanzienlijk meer kans op astma dan verderaf wonende kinderen. Dat leiden Amerikaanse onderzoekers af uit een studie die gisteren werd gepresenteerd op een internationale conferentie van longartsen. Er komen meer en meer aanwijzingen dat de vervuiling door het drukke verkeer verantwoordelijk is voor de toename van astma.

Rob McConnell, een onderzoeker van de afdeling preventieve geneeskunde van University of Southern California, volgde meer dan 5.000 kinderen van vijf en zes jaar in het zuiden van Californië. Van elk kind werd opgetekend hoe ver het woonde van belangrijke verkeersaders zoals secundaire wegen, autosnelwegen en hun aanvoerwegen. Kinderen met woningen binnen een afstand van 75 meter van het drukke verkeer bleken het voorbije jaar bijna de helft meer kans op astmasymptomen te hebben gehad dan kinderen uit huizen op meer dan 300 meter afstand.

'Dit wordt wellicht een groot probleem voor de volksgezondheid, want heel wat kinderen leven nu eenmaal nabij hoofdwegen', voorspelt McConnell. Hij wil zijn onderzoek aanvullen met metingen van de pollutie rond de huizen en kijken welke kinderen uit gebieden met druk verkeer astma krijgen in de periode dat hij ze volgt.

'Als we kunnen bewijzen dat er een verband is tussen astma bij kinderen en druk verkeer wordt het een werk van lange adem om steden zodanig te ontwerpen dat de verkeersaders gescheiden worden van de plaatsen waar kinderen leven, naar school gaan en buiten spelen', zegt McConnell.

De staat Californië heeft onlangs een verbod ingevoerd op het bouwen van scholen binnen een afstand van 150 meter tot een drukke verkeersader. FVH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud