Advertentie
Advertentie

Wonen in kerngebieden moet fiskaal gestimuleerd worden

BRUSSEL (tijd) - Straten, pleinen, rivieren en kanalen een privaat statuut verlenen kan het leefmilieu een heel eind vooruit helpen. Dan zal immers binnen het kader van de marktekonomie het openbaar domein beter verdedigd worden en krijgen plaatsen met een hoge natuurwaarde ook een hogere prijs. Nu is het ruimtegebruik in België en in Vlaanderen erg chaotisch verlopen, wat frappante misgroeiingen heeft teweeggebracht en een goed milieubeleid hypotekeert.