Advertentie
Advertentie

Wonen is meer dan eigen huis bouwen

BRUSSEL (tijd) - Voor het bouwen van huizen bestaan er tal van gidsen. Maar deze werken gaan niet dieper in op de keuze van de woonomgeving, de gevolgen voor de mobiliteit en het leefmilieu. Ook specifieke woonsituaties zoals wonen op kamers, sociale huisvesting of hulpbehoevende bejaarden komen weinig aan bod. Met de gids Wegwijs Wonen wil het Davidsfonds aan deze behoefte voldoen.