Advertentie
Advertentie

Woningen in landbouw- en parkgebied mogen worden herbouwd en uitgebreid

(tijd) - Woningen in landbouw- en parkgebied mogen verbouwd, herbouwd en uitgebreid worden. De CVP-fractie bereikte daarover een akkoord met de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Eddy Baldewijns (SP). De CVP blokt daarmee het door de SP beoogde uitdovingsbeleid voor wonen in park- en landbouwgebied af. Nu deze hindernis genomen is, kan het ontwerpdecreet over ruimtelijke ordening dinsdag al door de Vlaamse regering worden goedgekeurd.Een jaar geleden begon een interkabinettengroep met de voorbereiding van een ontwerpdecreet over de ruimtelijke ordening, dat de instrumenten aanreikt om de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) te realiseren. Het ontwerpdecreet, dat een wet uit 1962 moet vervangen, veroorzaakte algauw voor spanningen tussen CVP en SP, maar na een nieuwe overlegronde, donderdag, bereikten minister Baldewijns en de CVP-fractie gisteren definitief overeenstemming.