Woonbeurs Antwerpen

Voor de vijfde maal houdt Antwerpen Woonstad een woonbeurs in de Handelsbeurs in Antwerpen en dit op 17, 18 en 19 november.Op de Woonbeurs 2001 maak je kennis met de stad Antwerpen en haar negen districten (Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk). Je krijgt er een voorstelling van projecten die instaan voor de verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en je ontdekt de eigenheid van elk district. Wie een huis, appartement, handels- of bedrijfspand wil (ver)kopen of (ver)huren, kan op de Woonbeurs gratis gebruik maken van de Immodatabank. Als je gaat bouwen of verbouwen kan je ideeën opdoen uit de inzendingen van de architectuurwedstrijd. Op de Woonbeurs kan je terecht bij de dienst huisvesting van de stad Antwerpen en de Woonwijzer voor informatie over premies, bouwaanvragen en technisch advies. Kandidaat-investeerders kunnen met hun vragen terecht bij de cel Economische ontwikkeling en KMO-beleid. Inlichtingen: Antwerpen Woonstad, Verschansingstraat 2, 2000 Antwerpen, tel: 03/226.79.33, fax: 226.73.91, e-mail: antwerpen.woonstad@stad.antwerpen.beFinancial Business DaysVan 29 tot 30 november vinden in Flanders Expo Gent de vakbeurzen Financial Business Days en Human Capital Forum plaats. Financial Business Days is een forum voor financiële managers, bedrijfsleiders, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, juristen en iedereen die bij het financieel beleid van een onderneming betrokken is. Human Capital Forum is op dezelfde leest geschoeid als Financial Business Days maar richt zich tot human-resourcesmanagers. De bezoekers hebben keuze uit 100 lezingen die worden gehouden door gereputeerde uitgenodigde sprekers en standhouders. In het financiële luik komen volgende topics aan bod: financial management; banking & insurance; tax & legal; ICT. Topics die op Human Capital Forum aan bod komen zijn: management, compensation & benefits; selection & training opleidingen.Inlichtingen vindt u op de site: Financial business days: www.fbd-forum.be, Human Capital Forum: www.hcf-forum.be.Medica DüsseldorfVoor de 33ste maal wordt Düsseldorf van 21 tot en met 24 november het Mekka van de internationale medische wereld. De vakbeurs Medica is een wereldforum voor artsenpraktijk en ziekenhuis en neemt alle 17 hallen van het beursterrein in beslag of een beursoppervlakte van 111.000 vierkante meter. Laboratoriumtechniek, diagnostica, reagentia, apparaten/systemen, klinische chemie en geneesmiddelen worden in de hallen 1 tot en met 3 gepresenteerd. Producten voor fysiotherapie, orthopodietechniek en patiëntengymnastiek staan in hal 4 in het middelpunt. Gebruiks- en verbruiksartikelen zoals textiel worden in hal 5 en 6 getoond.Het hoofdaanbod, de sectoren elektrogeneeskunde en geneeskundetechniek, vindt de vakbezoeker in hal 7 tot en met 13. Innovatieve toepassingen van informatie- en communicatietechnieken zijn de interessante themas in hal 14, 15 en 16. Het thema facility management in hal 17 is interessant voor de sectoren in de gezondheidszorg die te maken hebben met bedrijfseconomische aspecten. Dit voor Medica nog nieuwe thema richt zich op ziekenhuizen.De parallelle activiteiten aan Medica bestaan uit het Medica-congres, de Duitse ziekenhuisdag met als thema Onderneming ziekenhuis, diverse speciale tentoonstellingen over actuele ontwikkelingen, trefpunten voor zakelijke contacten en informatiecentra.Gelijktijdig met Medica vindt dit jaar voor de tiende maal ComPaMed plaats, een internationale vakbeurs voor de toelevering van de productie van medische apparatuur. Deze vakbeurs is bestemd voor productieleiders, onderzoeks- en ontwikkelingsleiders in de medische sector en alle andere medewerkers die zich met de planning van de productie van medische producten bezig houden.Kaarten en catalogi in voorverkoop zijn verkrijgbaar bij Speybrouck bvba, Ottergemsesteenweg 5, 9000 Gent, tel.: 09/245.01.68, fax 245.01.69, e-mail: bvba.speybrouck@pandora.be.