Advertentie
Advertentie

Woonwijzer mikt op kwaliteitsverbetering Seefhoek

Woonwijzer is een initiatief van de Buurtontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (BOM). De dienst wil een bijdrage leveren tot verbetering van de woonkwaliteit in de wijken die haar werden toegewezen, en richt zich daarbij expliciet tot alle bewoners van haar doelgebied. Tot de buurten binnen het BOM-gebied behoren het noordoostelijk deel van de Antwerpse kernstad -met onder meer de Seefhoek- en Oud-Borgerhout. Tal van werkinstrumenten staan Woonwijzer ter beschikking. Dan gaat het om advies en opvolging bij premieaanvragen of technisch advies. Voorts worden praktische cursussen georganiseerd, materiaal uitgeleend, enz... Jan van Roie, coördinator van Woonwijzer, wijst erop dat Woonwijzer bij de realisatie van projecten een zo hoog mogelijk kwaliteit wil nastreven.