Advertentie
Advertentie

Worden KMO's de dupe van het nieuw VDAB-beleid?

In verband met de werking van de VDAB stelt het Vlaamse regeerakkoord dat de rol van de VDAB moet verschuiven van centrale actor naar centrale regisseur. Volgens dit akkoord dient de VDAB nog enkel een aanbod te ontwikkelen dat complementair is met dat van andere intermediairen, en moet zij vooral waken over de terbeschikkingstelling van een aanbod voor de risicogroepen. Voor een KMO-sector, zoals de bouwsector, is de rol die aan de VDAB wordt toebedeeld, evenwel niet zonder gevaren. Daarom lanceert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de overkoepelende organisatie voor de Vlaamse aannemers, een aantal concrete oplossingen.De VCB is ervan overtuigd dat de nieuwe werking van de VDAB, die op het principe van de trajectbegeleiding is gebaseerd en meer dan voorheen in de uitbesteding van trajectmodules voorziet, nieuwe kansen biedt, ook voor de bouwsector. Bepaalde geledingen van de bouwsector zelf, zoals de lokale bouwconfederaties (de vroegere kamers van het bouwbedrijf), zijn zeker bereid hun knowhow ter beschikking te stellen voor de realisatie van een aantal trajectmodules (screening van werklozen, opleiding, stagebegeleiding, enz.) met het oog op een geslaagde inschakeling van de werkloze in de sector.