Advertentie
Advertentie

Worden we beter van meer fiscale autonomie?

Op 4 en 5 december 1998 werd op initiatief van de Vlaamse regering een colloquium georganiseerd rond het thema van een verruimde fiscale autonomie voor gemeenschappen en gewesten. De wetenschappelijke invalshoek droeg ongetwijfeld bij tot een verheldering van enkele randvoorwaarden onder dewelke de deelgebieden over meer fiscale hefbomen kunnen beschikken. De talrijke vraagtekens die door de disputanten bij de referaten werden geplaatst en die in de verslaggeving soms achterwege werden gelaten, doen vermoeden dat een verruiming van de fiscale autonomie voor Vlaanderen niet uitsluitend voordelen oplevert.