WordPerfect zet onstuitbare opgang voort

BRUSSEL (tijd) - Volgens onafhankelijk onderzoek zou WordPerfect vorig jaar in de Verenigde Staten 71 procent van de tekstverwerkingsmarkt in handen hebben gehad, met wereldwijd ruim 11 miljoen gebruikers. Het bedrijf nam bovendien drie bedrijven over, waaronder een dat wel eens de aanzet zou kunnen vormen voor een totaal nieuw tekstverwerkingskoncept. En intussen heeft WordPerfect alweer twee opmerkelijke nieuwe produkten geïntroduceerd, Presentations (de opvolger van DrawPerfect) en WordPerfect 5.2 voor Windows. Het gaat uitstekend met het bedrijf uit Orem (Utah, VS). De WISE-strategie die in juni vorig jaar gelanceerd werd en die WordPerfect-stichter Alan Ashton ons vorig jaar nog in een persoonlijk gesprek toelichtte, wordt langzaam maar zeker volledig ingevuld. WISE staat voor WordPerfect Information Systems Environment, met drie grote pijlers: informatieverwerking, informatie-uitwisseling en informatieprezentatie. De bedoeling is inderdaad informatie zo efficiEnt mogelijk te verwerken, uit te wisselen en te prezenteren, en daartoe wil het bedrijf de nodige middelen op de markt zetten. Voor het verwerken heeft het onder meer al het tekstverwerkingspakket waaraan het zijn naam ontleend heeft, terwijl voor de kommunikatie onder meer WordPerfect Office en de Mail-funkties dienstig kunnen zijn. Prezentatie was tot nog toe wat het zwakke broertje. Er was al wel DrawPerfect, maar dat was eigenlijk meer een teken- dan een prezentatiepakket.