Wordt bronbelasting BRD opgeschort?

BONN (reuter) - De Westduitse regering zal volgende week waarschijnlijk beslissen om de omstreden roerende voorheffing op te schorten zolang binnen de Europese Gemeenschap (EG) geen consensus ontstaat over een eenvormige bronbelasting, aldus regeringskringen. Maar er wordt nog steeds gespekuleerd op een afschaffing van de bronbelasting. Dit heeft de obligatiekoersen gisteren doen stijgen.