Wordt investeringsaftrek al dan niet verder beperkt?

(tijd) - De regeringstop buigt zich vandaag over het fiskaal luik van het ontwerp van programmawet. Centraal punt in de diskussie is of er nu al dan niet verder aan de investeringsaftrek moet geknabbeld worden om het begrotingsobjektief 1990 te halen.