World Social Forum wil meer zijn dan praatbarak

(ips/afp) - In de Braziliaanse stad Porto Alegre begint vandaag het vijfde World Social Forum (WSF). Op de agenda staan thema's als de strijd tegen de armoede, de promotie van ontwikkelingshulp en de kwijtschelding van de schulden van de arme landen. De deelnemers aan het Forum hopen dat de vele discussies, in tegenstelling tot de voorbije jaren, concrete resultaten of engagementen opleveren.

Het World Social Forum is een jaarlijkse vergadering van organisaties uit het maatschappelijke middenveld: vakbonden, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en actiegroepen. Het WSF ontstond vijf jaar geleden als een poging om een tegengewicht te bieden aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos, waar de zakenwereld en de politieke elite hun agenda's naast elkaar leggen. Beide fora beginnen vandaag. Het WSF eindigt maandag, één dag later dan het WEF.

Vorig jaar ondernam het WSF een poging tot verbreding met een tijdelijke verhuizing naar het Indiase Bombay. Want tijdens de laatste Braziliaanse editie van het WSF was gebleken dat het deelnemersveld leed aan 'sociale en geografische bloedarmoede'. Meer dan 73 procent van de deelnemers waren universitairen of studenten. Bovendien kwam het leeuwendeel van de buitenlandse deelnemers uit rijke landen, bleek in 2003 uit een studie van het Braziliaanse Instituut voor Sociaal-Economische Analyse (IBASE). Het WSF heet nochtans een mondiale beweging te zijn die de belangen van alle sociale groepen hoog in het vaandel draagt.

India

De verhuizing naar India bleek in dat opzicht een succes: er kwamen meer deelnemers uit andere ontwikkelingslanden opdagen en ook gemarginaliseerde groepen, zoals de Indiase kastelozen en andere inheemse groepen, vonden beter hun weg. Nu het World Social Forum terugkeert naar de oude Braziliaanse stal, de havenstad Porto Alegre, hopen de organisatoren die diversiteit te bewaren.

Totnogtoe schreven 75.000 mensen zich in voor het WSF. Maar de organisatoren maken zich sterk dat de komende dagen uiteindelijk 120.000 deelnemers opdagen in Porto Alegre. Zowat 80 procent van de ingeschrevenen zijn Brazilianen. Ook de Verenigde Staten, de Aziatische landen, Frankrijk en Italië sturen een forse afvaardiging.

Voor ons land reizen vooral vertegenwoordigers van de christelijke en de socialistische vakbonden en van organisaties als 11.11.11, Oxfam en Attac naar Porto Alegre. Ook de kopstukken van de meeste Franstalige politieke partijen nemen deel aan het WSF: Elio Di Rupo (PS), Isabelle Durant (Ecolo) en Joëlle Milquet (cdH). Aan Vlaamse zijde stuurt Spirit een vertegenwoordiger.

De Afrikaanse, Arabische en Oost-Europese landen zijn de grote afwezigen in Porto Alegre, net als Braziliaanse gemarginaliseerde groepen. IBASE heeft 20.000 dollar verzameld om 40 leiders van Braziliaanse gemarginaliseerde groepen uit te nodigen. Dat geld maakt deel uit van een Solidariteitsfonds dat twee jaar geleden werd opgericht om minder bemiddelde deelnemers te steunen.

'Maar ondanks onze inspanningen zullen ze niet met veel zijn', geeft IBASE-coördinator Érica Rodrigues toe. 'Waarschijnlijk slagen we er niet in het profiel van het deelnemersveld dit jaar al te wijzigen.'

Het besef dat het WSF de uitgesloten groepen moet aantrekken is erg sterk, 'maar we hebben nog een hele weg af te leggen', zegt de Mexicaanse activist Héctor de la Cueva. Hij is de woordvoerder van de Hemispheric Social Alliance, een vereniging van Amerikaanse sociale organisaties. De bijeenkomsten vinden dit jaar plaats ver van de universiteiten en campussen in Porto Alegre. Dat moet het aantal deelnemers uit studentenmiddens enigszins verminderen.

Nadruk

Op de agenda van het WSF staan elf thema's. De deelnemers hekelen ongetwijfeld de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Irak, maar het dossier staat dit jaar zeker niet centraal. De nadruk komt vooral te liggen op de strijd tegen de armoede, de promotie van ontwikkelingshulp en de kwijtschelding van de schulden van de arme landen.

De deelnemers willen bovendien extra aandacht besteden aan de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Met die doelstellingen verbonden de VN zich er vijf jaar geleden onder meer toe tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. De deelnemers aan het WSF willen nagaan of die deadline nog haalbaar is.

De voorbije jaren kreeg het WSF vaak het verwijt dat tijdens de bijeenkomst veel discussies plaatsvonden, maar dat het vele gepraat weinig concrete resultaten opleverde. Eric Toussaint, de voorzitter van de Belgische afdeling van het Comité voor de Afschaffing van de Derdewereldschuld en lid van de internationale raad van het WSF, hoopt dat daar dit jaar verandering in komt. Hij verwacht vooral afspraken en campagnes rond acties tegen de Irakoorlog, rond de schuldenlast en rond de vraagstukken van de internationale handel.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud