Wouter Gabriels kabinetschef Verhofstadt

(tijd) - Premier Guy Verhofstadt stelt volgende week vrijdag aan de federale ministerraad voor Wouter Gabriels te benoemen als het nieuwe hoofd van zijn kanselarijdiensten, of in het 'oude' politieke jargon kabinetschef. Gabriels vervangt Luc Coene die na de regeringsvorming naar de Nationale Bank van Belgie vertrok. Enkele kranten schreven gisteren over de waarschijnlijke benoeming van Gabriels. In de entourage van de premier wordt bevestigd dat de keuze voor Gabriels een uitgemaakte zaak is: 'Het is niet nodig deze berichten nog te ontkennen.' Wouter Gabriels is 31 jaar en de zoon van Jaak Gabriels (VLD), de burgemeester van Bree en tot voor kort minister in de Vlaamse regering. Gabriels werd begin juni samen met de Brusselse Guy Vanhengel door zijn partij plots en onzacht uit de Vlaamse regering verwijderd. Wouter Gabriels studeerde rechten en haalde een managementsdiploma aan de Vlerick-school. Hij werkte al drie jaar als economisch adviseur bij de premier en bouwde zo naar verluidt een reputatie op van groot dossierkenner. Begin dit jaar stapte hij over naar het softwarebedrijf Real Software. Maar een half jaar later keert hij nu terug naar het kabinet van Verhofstadt, deze keer als de hoogste verantwoordelijke voor de administratie van de premier. De selectiedienst van de federale overheid, Selor, leidde de zoektocht naar een opvolger voor Luc Coene. Er waren volgens informatie van Selor aanvankelijk 14 kandidaten. De dienst selecteerde vier van hen voor een interview en voor testen. Het is niet geweten hoeveel van hen op de definitieve lijst van weerhouden kandidaten beland zijn. Premier Verhofstadt had uiteindelijk het laatste woord, maar de ministerraad moet de benoeming van Gabriels wel bekrachtigen. Verwacht wordt dat Verhofstadt zijn keuze maandag aankondigt, zodat Gabriels voor zijn officiele benoeming vrijdag al een week kan inlopen aan de 'Wetstraat 16'. RS