Advertentie
Advertentie

Wrakingsverzoekin dossier-Van Noppen

(tijd) - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) stelde gisteren de verwijzingsprocedure naar het assisenhof van de verdachten voor de moord op IVK-keurder Karel van Noppen uit. Dit uitstel kwam er nadat de advocaten van Alex Vercauteren een wrakingsverzoek tegen de voorzitter van de KI en zijn twee assessoren hadden ingediend. Alex Vercauteren wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Samen met hem wil het gerecht de moordernaar Albert Barrez en wapenleverancier Carl de Schutter vervolgen.De advocaten van Alex Vercauteren menen dat de drie raadsheren moeten vervangen worden omdat zij in 1999 zetelden tijdens de zuiveringsprocedure van het dossier Van Noppen. Omdat dezelfde raadsheren onder meer opnieuw de geldigheid van de procedure moeten beoordelen, menen de advocaten dat zij gewraakt moeten worden. De wet zegt dat men geen tweemaal in eenzelfde zaak over eenzelfde probleem kan oordelen, zegt Bart de Geest, een van de advocaten van Alex Vercauteren. De voorzitter van de kamer was er ook bij toen de KI zich uitsprak over de bijkomende onderzoeksdaden die Alex Vercauteren, vroeg. De raadsheer deed zodoende al een uitspraak over de geldigheid van het onderzoek, zegt De Geest. De raadsheren beschikken over 48 uur om zich uit eigen beweging terug te trekken. Doen ze dit niet dan moet het Hof van Cassatie zich binnen acht uitspreken.