WTO-top verzinkt in bakkeleien over kwestie van minimale arbeidsnormen

SINGAPORE (reuter) - De top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Singapore werd woensdag overschaduwd door het gekibbel tussen de ontwikkelings- en de industrielanden over de kwestie van de minimale arbeidsnormen. 'De WTO is niet het geschikte forum voor discussies over arbeidsnormen', verwoordde Maleisië het standpunt van vele derdewereldlanden.Maleisië is een van de vele, grotendeels Aziatische, landen die zich afzetten tegen de plannen van de VS, Frankrijk, Noorwegen en de Internationale Confederatie van Vrije Vakbonden om het hangijzer van minimale arbeidsnormen in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie te bespreken. De voorstanders van basisarbeidsvoorwaarden willen dat de ontwikkelingslanden een aantal normen naleven inzake kinderarbeid, dwangarbeid, veiligheid en gezondheid van de werkplaats, en lonen.