Advertentie
Advertentie

WVA: 'Sociale clausules voorkomen protektionisme'

BRUSSEL (tijd) - Het respekt voor de rechten van de werknemer moet multilateraal worden afgedwongen. Zoniet zal ieder land eisen opleggen zoals het de eigen belangen uitkomt. Deze originele visie op de zogenaamde sociale clausules wordt verkondigt door het WVA. Deze internationale vakbondskoepel spreekt trouwens liever over 'wederzijdse sociale verbintenissen'.De zogenaamde sociale clausules blijven een populair gesprekstema. Het begrip 'sociale clausules' is echter eigenlijk foutief. De internationale arbeidsorganizatie IAO heeft in haar konventies vijf basisprincipes: werknemers moeten zich kunnen verenigingen in vrije vakbonden, die vrij kunnen onderhandelen met de werkgevers. Dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie (op basis van geslacht, ras, godsdienst) zijn verboden.