Advertentie
Advertentie

WWF stelt zich achter FSC-normen voor duurzame bosbouw

SINT-GILLIS (tijd) - 'Het is de eerste keer dat het WWF (World Wildlife Fund) tussenbeide komt in een discussie over industriële normen', zegt WWF-directeur Yves Boulpaep. Nochtans vindt het WWF dat het zijn stem moet laten horen in het debat over de normen voor duurzaam bosbeheer. De grootste bekommernis van de milieu-organisatie is dat het internationaal norminstituut ISO op de bijeenkomst van Oslo de Canadese normen, die van het WWF een onvoldoende krijgen, over bosbeheer zou overnemen.Op dit ogenblik is een werkgroep van het ISO-instituut bezig met het uitwerken van de ISO 14000-normen. Deze normen gaan over de wijze waarop een bedrijf in zijn beheer rekening houdt met het milieu. Dergelijke normering kan volgens de milieu-organisatie tot een aantal absurde situaties leiden. Boulpaep: 'De ISO-normen gaan niet over produkten maar over de wijze waarop een bedrijf wordt beheerd. In het geval van de nieuwe ISO 14000 normen is dat een serieus gebrek, omdat een bedrijf op milieuvlak zeer goed beheerd kan worden en toch schadelijke produkten kan produceren. Omdat de meeste van die certificaten uiteindelijk toch bij de consument als argument worden uitgespeeld, leidt dat tot verwarring bij de consument. Zo is er een producent van sigaretten die een ecolabel heeft, omdat zijn verpakking recycleerbaar is'.