Advertentie
Advertentie

Wymeersch pleit voor vervolging commisaris

BRUSSEL (tijd) - Eddy Wymeersch, hoogleraar en voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), stelt voor dat commissarissen die zich schuldig maken aan belangenvermenging strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Wymeersch zei dit tijdens een hoorzitting van de kamercommissie voor het handels- en economisch recht, die het wetsontwerp over de aanpassing van de regels voor goed vennootschapsbestuur bespreekt.Een van de kernpunten van het wetsontwerp is de versterking van de onafhankelijkheid van de commissaris, die de jaarrekeningen van de onderneming controleert. Volgens het ontwerp mag de commissaris zijn auditfunctie niet combineren met bedrijfs- en managementadvies, dit om belangenconflicten te vermijden. Ook op Europees niveau worden gelijkaardige initiatieven genomen.Wymeersch pleit voor een strafsanctie voor commissarissen die willens en wetens in de fout gaan. Wanneer een commissaris twijfelt over zijn onafhankelijkheid, moet hij aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR) een ruling vragen. Als het IRB zijn fiat geeft, dan is er geen probleem. Iemand die echter het IBR niet raadpleegt en achteraf in de fout gaat, kan strafrechtelijk worden vervolgd.AfschrikkingWymeersch, die benadrukt als hoogleraar te spreken en niet als CBF-voorzitter, wil via de strafsanctie een efficiënt afschrikkingsinstrument invoeren. Ik heb met mijn eigen ogen heel wat bedenkelijke dingen gezien. Het huidige tuchtrechtelijke systeem in de schoot van het IBR werkt dan ook niet. Het IBR heeft de voorbije jaren bijna niets gedaan, vooral omdat er weinig gevallen voorkomen. Een bijkomend nadeel is dat de opinies van het IRB intern blijven. Een duidelijke strafsanctie geeft de bonafide commissaris meer rechtszekerheid. KvH