Wynen : Busquin voert rantsoeneringspolitiek

(tijd) - Minister van sociale zaken Busquin voert op het vlak van de medische verzorging een rantsoeneringspolitiek die hoogst nadelig is voor de zieken en onvermijdelijk tot eutanasie leidt. De ziekenfondsen daarentegen mogen rustig en lustig verder potverteren. Dit is samengevat het oordeel van dr. Wynen en zijn artsensyndikaat over de ontwerpbegroting 1990 voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit oordeel werd gisteren door Wynen op een perskonferentie in ongemeen scherpe bewoordingen verwoord. Volgens Wynen komt de in de ontwerpbegroting 1990 voorziene veralgemening van het enveloppe-systeem in de ziekteverzekering gewoon neer op een rantsoenering van de zorgen. De enveloppes zullen ervoor zorgen dat de zorgenverstrekkers geen inkomen meer zullen hebben, tenzij ze hun patiënten de nodige zorgen weigeren. Op zulke wijze, aldus Wynen, de belangen van de geneesheer stellen tegenover die van de patiënt die zich aan hem toevertrouwt, is in formele tegenspraak met de hippocratische etiek en de eerbied voor de menselijke persoon.