Advertentie
Advertentie

Xylos realizeert hogere omzet

(tijd) - Het Belgische informatikabedrijf Xylos heeft in 1992 een gekonsolideerde omzet van 196 miljoen frank gerealizeerd. Het jaar voorheen bedroeg de omzet 177 miljoen frank. De courante winst overschreed de kaap van 10 miljoen. In 1991 bleef de courante winst daar net onder. De cash flow bedroeg 20 miljoen frank, ongeveer gelijk aan die in 1991. Op dit ogenblik werken er 48 werknemers in het bedrijf, waarvan een aantal halftijds. Business unit-manager Wijckmans zegde dat de omzetstijging vooral het werk was van de afdelingen van de bedrijfsopleidingen en van het onderhoud van PC"s en netwerken. Het bedrijf rekent voor 1993 alvast niet op een gelijkaardige groei.