Y2K kan leiden tot 2 procentpunt groeiverlies

(tijd) - De economische groei in de ontwikkelings- en ex-communistische landen ligt volgend jaar 2 procentpunt lager dan verwacht mag worden indien het millenniumprobleem er in alle hevigheid toeslaat. De inflatie zal 1,2 procentpunt en het begrotingstekort 0,3 procentpunt hoger uitkomen. Hun deviezenreserves zullen met 13 procent krimpen. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF).Het IMF peilt in zijn woensdag gepubliceerde World Economic Outlook naar de voorbereiding op en de eventuele gevolgen van het millenniumprobleem. Het Fonds komt tot vrij geruststellende conclusies. 'De gevolgen van het Y2K-probleem kunnen vrij ernstig zijn, maar zijn in de meeste gevallen waarschijnlijk ook beheersbaar.' Het IMF geeft wel toe dat 'er heel wat onzekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de informatie over de graad van voorbereiding'. Het zou niet de eerste keer zijn dat landen zichzelf overschatten, aldus het Fonds.