Yitzhak Rabin: martelaar of militair voor de vrede?

(tijd) - Yitzhak Rabin is vijf maanden dood, en de vredesakkoorden die de Israëlische premier met PLO-leider Arafat sloot lijken meer dan ooit bedreigd. Blijft er nog een erfenis over van Rabin? Enkele weken geleden verscheen een biografie van de Israëlische premier. Volgens de journalisten die aan de redactie ervan hebben meegewerkt, zou Rabin niet graag de geschiedenis zijn ingegaan als 'martelaar voor de vrede' zoals president Clinton hem op zijn begrafenis bestempelde. Rabin zou volgens hen zelf meer nadruk hebben willen leggen op de bijdrage die hij aan de veiligheid van Israël geleverd heeft. Rabin was een militair in hart en nieren. Geen martelaar voor de vrede dus, maar een soldaat voor de vrede.De biografie van Yitzhak Rabin opent met een beschrijving van de weifelende houding van de Israëlische premier ten opzichte van de vredesdemonstratie van 4 november 1995 in Tel Aviv, op het eind waarvan hij door Jigal Amir zou worden neergekogeld. Zeer gedetailleerd beschrijven de journalisten van de Jerusalem Post, die het boek onder redactie van hoofdredacteur David Horovitz tot stand brachten, de gebeurtenissen en het politieke klimaat aan de vooravond van de politieke moord die Israël in een diepe rouw stortte. Aan de hand van citaten van gesprekken met personen die Rabin enkele dagen en uren voor zijn dood nog ontmoette, wordt een beeld geschetst van Rabins gemoedsgesteldheid kort voor zijn dood. Ook de handel en wandel van Jigal Amir zelf op zaterdag 4 november proberen ze te reconstrueren.