Z-Laenderbank: meer aandeelhouders

FRANKFURT (reuter) - Z-Laenderbank, de grootste Oostenrijkse bank, staat niet afkerig tegenover de gedachte een groter aantal buitenlandse groepen te tellen onder haar aandeelhouders. Momenteel wordt de bank gekontroleerd door de holding Anteilsverwaltung Zentralsparkasse ten belope van 50 procent. 10 procent van de aandelen bevindt zich in buitenlandse handen. De Oostenrijkse overheid kontroleert 22,5 procent. De Oostenrijkse staat heeft gezegd dit pakket op termijn te zullen verkopen. Z-Laenderbank groeide uit de fusie van de Oesterreichische Landerbank en de Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien eerder dit jaar.