Z-score'-model van Taffler "scoort' goed

GENT (tijd) - Modellen die faillissementen voorspellen, kennen in Groot-Brittannië een toenemend sukses. Dat is in belangrijke mate te danken aan het werk van professor Richard Taffler en diens "Z-score'-model. "Het model voorspelt niet dat een bepaald bedrijf zal failliet gaan, maar beschrijft enkel wat er met een bepaald bedrijf op financieel vlak aan de hand is', waarschuwt Taffler.

Prof. Taffler die gisteren een ere-doctoraat ontving aan de Gentse Rijksuniversiteit, hield donderdagavond jl. voor een publiek van bedrijfsleiders, studenten en academici een uiteenzetting over zijn bekende Z-score-model. Hij illustreerde de werking en de invloed van zijn model aan de hand van een aantal konkrete gevallen.

Taffler zei dat het Z-score-model geoefende analisten helpt om nieuwe inzichten te verwerven over bepaalde bedrijven. Alle bedrijven die een negatieve Z-score behalen, gaan daarom nog niet failliet. Een ondoordacht gebruik van die informatie door derden kan een bedrijf uiteindelijk wel het leven kosten. Is het "Z-score'-model geen self fulfilling prophecy? Die kans bestaat, geeft Taffler toe. Indien iemand het "Z-score'-model gebruikt en bij een negatieve score aktie onderneemt tegen het betrokken bedrijf, dan bestaat de kans dat de voorspelling realiteit wordt. "Big Warner' noemt Taffler zijn model. Het is in de eerste plaats een descriptief model. Een analist moet ook rekening houden met de aandelen- en obligatiekoers van het bedrijf.

Het gebruik van het model is niet uitsluitend toegespitst op kredietverzekeraars of banken. Accountants gebruiken het in het kader van overnamebiedingen, consultants sporen op die manier ondernemingen in moeilijkheden op. Een autoproducent gebruikte het model om zijn dealers door te lichten. Banken mijden vaak bepaalde bedrijfssektoren die het niet goed doen, hoewel er in die sektor ook nog goed presterende bedrijven werkzaam zijn. Dank zij het model kan gedifferentieerd gewerkt worden zodat goede marktopportuniteiten op die manier niet langer verloren gaan. Het model is bestemd om de financiële positie van industriële ondernemingen te meten, niet van banken. Dat bleek nog enkele jaren geleden toen de Britse Midland Bank de eigen score berekende die negatief uitviel.KB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud