Zaak Van Hool: subrogatierecht

(belga) - De gewesten en de gemeenschappen staan niet onder voogdij van de federale regering, bij de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. De (biezondere) wet op de staatshervorming laat een subrogatierecht toe wanneer België door een internationaal hof wordt veroordeeld, op voorwaarde dat het gewest of de gemeenschap bij de hele procedure worden betrokken. Zo zei premier Dehaene in de senaat op een vraag van Wim Verreycken (Vlaams Blok) naar aanleiding van de affaire Van Hool. De EU-kommissie vroeg deze week een busbestelling van het Waals gewest door het Europees Hof van Justitie te laten opschorten.