Zachte sector promoot zichzelf als partij voor banenoverleg

BRUSSEL (tijd) - De CSPO, de werkgeverskoepel van de non-profitsector, betreurt dat ze niet betrokken is bij het banenoverleg tussen de federale regering en de sociale partners. 'De aandacht die wij vragen voor maatschappelijke doelstellingen wekt bij de economische sectoren binnen het VBO klaarblijkelijk angst', aldus de confederatie. Ze vreest dat de verzorgingssector na het overleg volledig in de kou komt te staan.De Confederatie van Social Profit Ondernemingen (CSPO) is als patronale organisatie van gezondheids- en welzijnsinstellingen de koepel van 37 federaties. Die bestaan hoofdzakelijk uit private instellingen en zijn samen goed voor ruim 350.000 jobs. De CSPO zit mee aan tafel in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en sinds kort ook in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).