Advertentie
Advertentie

Zaïre in het Afrika-debat: de cijfers liegen niet

Mijn recente cijferanalyse over Zaïre gaf aanleiding tot uiteenlopende kommentaren. Deze cijfers zijn wat ze zijn. Of ze nu via de Universiteit Gent of de Wereldbank kenbaar worden, doet eigenlijk weinig ter zake. Wie de cijfers wil natrekken of op bepaalde punten aanvechten, kan dit overigens. In elk geval hoeven wij geen knipperlichten meer te zien aanslaan om te weten wat er in Zaïre gebeurt. Tot welke indicatoren men ook zijn toevlucht neemt, men komt noodgedwongen tot een aantal gelijkaardige konklusies met betrekking tot de ekonomische situatie van Zaïre en het beheer van de overheidsfinanciën. De situatie is nog altijd beroerd, met de geldomloop loopt het mis en er is allesbehalve transparantie in de besteding van de opbrengsten van de gelduitgifte en van de overheidsuitgaven. De vraag of premier Kengo hieraan iets tracht te doen of nalaat dit te doen, of niet bij machte is dit te doen, heb ik in het midden gelaten.