Zakenbank moet vooral verdeeldheid Anhyp opvangen

(tijd) - Waar eindigt de zoektocht van Anhyp? Het beginpunt, een niet nader omschreven zakenbank, is al even onduidelijk. Anhyp worstelt met zijn toekomst, zijn vastgoedportefeuille en zijn achterban. De zakenbank moet de rangen van Anhyp sluiten. Het proces kan leiden tot een overname van de bank wat betekent dat de kruisparticipaties met Almanij en Fortis-AG, de uitloper van niet-gerealizeerde partnerships, op de wip zitten.Anhyp staat vanuit verschillende hoeken onder druk. Vooreerst is er het aanslepend steekspel met de Franse Association Anti-Roll-Over die misnoegde Franse bouwpromotoren groepeert. Die zaak gaat terug tot de jaren tachtig toen Anhyp vastgoedkredieten verleende aan Franse bouwpromotoren. Door de enorme krisis van de afgelopen jaren kapseisden heel wat projekten en zag Anhyp zich verplicht tot inbeslagname en uitwinning. De Franse promotoren ontdekten dat Anhyp geen vergunning had van de Banque de France om in Frankrijk kredieten te verlenen en grepen dit aan om de nietigheid van de leningen te vragen wat aanleiding gaf tot tientallen rechtsgedingen.