Zandbaggeraars maken bezwaar tegen windmolenpark Thorntonbank

BRUGGE (tijd) - Een aantal Belgische zandbaggerbedrijven diende bezwaarschriften in tegen de bouw van windmolenparken op de Thorntonbank in de Noordzee. De baggerbedrijven beschikken over concessies voor zandwinning op deze zandbank. De Thorntonbank ligt op 27 kilometer van de Belgische kust.