Advertentie
Advertentie

Ze beseften de betekenis van Maastricht niet

OHAIN (tijd) De Belgische bankier Alexandre Lamfalussy maakte van dichtbij de geboorte van de euro mee. Als voorzitter van het Europees Monetair Instituut bereidde hij de Europese Centrale Bank voor. De EU-leiders beseften nauwelijks de draagwijdte van het verdrag van Maastricht toen ze het in 1991 ondertekenden.