Zeebrugs havenbestuur verbolgen over plannen Huts

(tijd) - Het Zeebrugse havenbestuur MBZ is verbolgen over de plannen van Katoen Natie om op zijn Flanders Container Terminals (FCT) in Zeebrugge auto's te gaan behandelen in plaats van containers. KTN-topman Huts sloot daarover een akkoord met de autorederij Cobelfret. Volgens MBZ-voorzitter Traen druist dit in tegen de concessievoorwaarden van FCT en mag KTN in geen geval de containerterminal ombouwen tot een autoterminal. Huts ontkent dat ten stelligste en zegt dat hij op zijn terminal wel degelijk roro-trafieken mag behandelen. 'De MBZ heeft twee petten op, één van goederenbehandelaar en één van havenbestuur'.Op een ogenblik dat de Vlaamse regering definitief het licht op groen zet voor de bouw van een nieuwe containerkade in Antwerpen, wordt in Zeebrugge hevig gebakkeleid over de mogelijke 'sublimatie' van een bestaande containerkade.