"Zeehavens zijn hoekstenen van onze ekonomie'

ANTWERPEN (tijd) - De Vlaamse Havengemeenschap is noch een spookbeeld, noch een droombeeld. Allerminst voor Antwerpen. Hoe meer havens een land heeft, des te meer troeven heeft het in Europa. Dat zei dinsdag voor de afdeling Groot-Antwerpen van het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden(VKW) professor Willy Winkelmans, voorzitter van de Vlaamse Havenkommissie. Het belang van de vier Belgische zeehavens kan moeilijk worden overschat, zei Winkelmans. Binnen de regio verloopt 95 procent van alle goederenstromen in de Gemeenschap. 70 procent daarvan wordt genereerd door het spoor, 60 procent door het vervoer via pijpleidingen en meer dan 40 procent door het wegvervoer. De zeehavens in dat gebied verwerken per jaar rond 850 miljoen ton goederen, meer dan de helft van de goederenoverslag in alle havens van de Twaalf samen.