Zeeuws-Vlaamse Euregio voor een beter leefklimaat

West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen onderzoeken hun samenwerkingsmogelijkheden. Vorig jaar op 16 november ondertekenden de goeverneurs daartoe een intentieverklaring."Met het oog op de binnen korte tijd te realizeren interne EG-markt en de daaruit voortvloeiende gevolgen en mogelijkheden voor hun sociaal-ekonomische ontwikkeling, zullen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland een gemeenschappelijk ontwikkelingskoncept opstellen.