Advertentie
Advertentie

Zeeuws-Vlaanderen vindt relatie met Vlaanderen steeds belangrijker

De Kamer van Koophandel voor Zeeuws-Vlaanderen presenteerde halfweg oktober de bevindingen en opties van haar Strategisch Plan voor deze Nederlandse grensregio. Dit forum wil de toenemende verschraling van de streek tegengaan door onder meer de bestaande barrières met Vlaanderen op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen en werken, weg te nemen en het grensoverschrijdend wonen te bevorderen. In haar strategie voor een betere oriëntatie op Vlaanderen wil de Zeeuws-Vlaamse Kamer in haar regio ook meer aandacht geven aan het belang van het beheersen van de Franse taal en het Franstalig onderwijs in haar contreien bevorderen.ZEEUWS-VLAANDEREN is een langgerekt gebied tussen de Schelde bovenaan en de grens met Vlaanderen onderaan. Deze strook Nederlands grondgebied strekt zich uit tussen de Noordzeekust in het Westen en de Scheldebocht boven Antwerpen in het Oosten. Dit isolement speelt de Zeeuwen al lang parten. Bovendien heeft de regio af te rekenen met een dunne en meer vergrijsde bevolking, een achteruitgang in de traditioneel belangrijke landbouw en een weinig dynamische bedrijfsstructuur. Vlaanderens 'noordelijk erfdeel' heeft echter ook een expansief toerisme, een sterke havenindustrie in de Kanaalzone rond Terneuzen en een grote reserve aan industriegronden.