Zeevervoer krijgt toch aandacht van EG-raad

BRUSSEL (tijd) - EG-kommissielid Karel Van Miert was gisteren erg gelukkig na afloop van de tweedaagse bijeenkomst van de EG-vervoersministers te kunnen melden dat de kommissievoorstellen voor een versterking van de Europese koopvaardijvloot, die door sommigen reeds als dood en begraven werden beschouwd, nieuw leven werden ingeblazen. De voorzitter van de raad, de Franse minister Michel Delebarre, had het over een deblokkering van het dossier. Beiden verwezen naar een resolutie die eenparig door de ministers werd goedgekeurd. Toch gaat het hier alleen maar over een aantal aanbevelingen om de werkzaamheden i.v.m. het zeevervoer voort te zetten.