Zeg maar gewoon Vlaanderen

(tijd) - VU-fractieleider Paul van Grembergen wil de officiële benamingen 'Vlaamse Gemeenschap' en 'Vlaams Gewest' vervangen door 'Vlaanderen'. Hij dient daarvoor een voorstel van resolutie in bij het Vlaams Parlement.