Zekerheid in onzekere tijden

Hoewel de markten de gevolgen van de aanslagen van 11 september en van de financiële schandalen van de voorbije zomer lijken te hebben verteerd, toont de recente evolutie toch duidelijk aan dat de belegger uitermate sceptisch blijft. Twee belangrijke redenen voor bezorgdheid liggen aan de basis van die houding. Ten eerste de toestand van de wereldeconomie. Bij gebrek aan een Europese monetaire politiek die de economie stimuleert, worden de Verenigde Staten nog maar eens bevestigd in hun rol van koetsier: iedereen rekent erop dat zij de kar zullen mennen. En wie garandeert de groei in de nieuwe en bij uitbreiding de rest van de wereld? De Amerikaanse consument natuurlijk, die voor 75 procent van het Federale BNP zorgt. De Amerikaanse consument, die maar blijft spenderen, gestimuleerd door een gunstig monetair en fiscaal beleid, een aanvaardbaar werkloosheidsniveau en een toename van zijn beschikbaar inkomen. En laten we nu net een instorting van het consumentenvertrouwen meemaken, zoals de recente en totaal onverwachte - val van de indicator van de Conference Board heeft aangetoond...En dan is er (nog steeds) de onzekere geopolitieke toestand. Gaat George Bush nu toch Irak binnenvallen? En wat met de spanningen in het Midden-Oosten, de toenemende terroristische aanslagen zowat overal in de wereld? Niet te verwonderen dus dat de obligatiemarkt opnieuw als vluchthaven voor het internationaal kapitaal fungeerde. Maar voor hoe lang nog? De markten en de analisten rekenen meer en meer op een nieuwe daling van de richttarieven van de Amerikaanse en Europese Centrale Bank, misschien zelfs voor het einde van dit jaar. En als die maatregel zijn doel bereikt, zal hij de beleggers ongetwijfeld weer naar de aandelenmarkten sturen.Olivier VAN CAUTERENFortis Investment Management