Advertentie
Advertentie

Zeldzame medische ingrepen worden sneller terugbetaald

(tijd) - Het wordt makkelijker een beroep te doen op het solidariteitsfonds in de ziekenfondsen. Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde gisteren het ontwerp-KB hierover goed. Het KB wordt aan het kabinet van Vandenbroucke overgemaakt.BuitenlandHet solidariteitsfonds in de verplichte verzekering komt tussenbeide voor de medisch verantwoorde, zeldzame en dure ingrepen die niet vergoed worden in de bestaande structuren. Dit kan het geval zijn als iemand een operatie in het buitenland laat uitvoeren, omdat enkel daar de techniek aanwezig is. De beslissing of deze ingreep terugbetaald wordt, komt toe aan een college van geneesheren-directeurs. De jongste jaren werd vastgesteld dat er vaak een beroep op hen gedaan wordt, en meestal voor complexe materies. De beslissing tot terugbetaling laat dan ook op zich wachten.Het ontwerp-KB wil hier verandering in brengen. Het bevat een aantal maatregelen om de procedure te versnellen. De adviserende geneesheer van het ziekenfonds moet binnen de dertig dagen de aanvraag aan het college overmaken. Ook wordt een deel van de bevoegdheden van het college gedelegeerd naar de adviserende geneesheren. Er wordt hiervoor een lijst opgesteld met zeldzame aandoeningen die voor een terugbetaling in aanmerking komen. Ten slotte wordt de mogelijkheid ingevoerd om voorschotten te geven.De bijdragen van de ziekenfondsen voor het solidariteitsfonds worden jaarlijks vastgelegd. Voor 2000 gaat het om zon 200 miljoen frank. EvH