Zelfontworpen surround

De DVD Anchortronic - 5.1 Laboratory for Updating Experimental Sound verzamelt auditieve en audiovisuele experimenten van ruim twintig hedendaagse elektronische muzikanten. Hun probeersels vormen een verrassend tegengewicht voor de golf van mediocre muziekreleases op dvd, maar schieten visueel soms tekort. Surround Sound is een techniek die het geluid over een netwerk van luidsprekers verspreidt en zodoende het klankenpalet op een meer genuanceerde manier aandraagt. Tot dusver wordt het procédé vooral in commerciële cinematheaters uitgebuit. De akoesmatische proeven uit elektroakoestische hoek niet te na gesproken, werd in de experimentele elektronische popmuziek van vandaag nauwelijks onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het systeem. Nochtans speelt men er ook wat graag met de verplaatsing van het geluid in de ruimte. In het Oostenrijkse Linz werd voor een periode van twee jaar een studio opengesteld. Onder de noemer Anchortronic, een gedeeld project tussen de vereniging Times Up en het label Staalplaat, hield een internationale garde elektronische muzikanten, geluidstechnici en videokunstenaars zich onledig met artistieke en grensverleggende experimenten rond de Surround Sound. 18 aan Anchortronic deelnemende artiesten bundelden op de dvd Anchortronic - 5.1 Laboratory for Updating Experimental Sound hun betrachtingen. De dvd bevat overigens ook een aardige stereomix. Tussen de deelnemers schuilt een batterij hoogst interessante geluidsartiesten uit de velden sampling, elektroakoestiek, elektronische pop, clicks & cuts en muziek voor zelfontworpen software. Michael Strohmann, betrokken bij de performancegroep Fuckhead, levert met Cassation een geluidswerk dat verhaspelde stemmen in relatie plaatst met gewelddadig sissende drones als van een langzaam opstijgende jet. Recht tegenover die paranoïde terreur staat het werk van het Franse Electronicat Sauterelles et Grillons, een swingend zoemende, ietwat donkere technotrack. Hun desoriënterende geluidseffecten schuilen tussen de doorratelende beats; in het midden van de track rijden dan weer autos heen en weer tussen de luidsprekers. Nog een geheel ander register verkennen de Oostenrijkers Efzeg met g9: feedback van gitaar, saxtonen en schurende draaitafels versplinteren zich in het luidsprekerspectrum.De grote tekortkoming van het auditief soms erg sensationele Anchortronic - 5.1 Laboratory for Updating Experimental Sound ligt in het visuele aspect. Sommige video- en computerartiesten leveren een aardige of kritische homevideo of abstracte experimenten af in de lijn van de vroege avant-garde. Maar al te veel videasten trekken het blik van de digitale effecten open. Die experimenten met vergruizende pixels, elektronische schemeringen en meer van dat zijn vervelend en ogen vaak erg kitscherig. De IJslanders van Stilluppsteypa lijken dat te beseffen en formuleren een kritiek op hun gebruikelijke anarchistische manier: hun beeldbijdrage is een vreselijke lofi-opname van de groepsleden die om een pita gaan. Andere geluidskunstenaars namen zelfs geen beelden op: de bijdrages van de Australiërs Alex Davies en het internationale collectief CTL beperken zich tot het geluidsexperiment. Laat de twijfelachtige aard van het beeldhoofdstuk echter geen rem zijn om de Anchortronic - 5.1 Laboratory for Updating Experimental Sound te ontdekken. Deze dvd wil vooral probeersels met Surround Sound van een boeiende bende DIY-artiesten bundelen. En in die opzet is het project met brio geslaagd. Ive STEVENheydensAnchortronic - 5.1 Laboratory for Updating Experimental Sound bevat geluidswerken van onder meer Michael Strohmann, TV Pow, nt, Electronicat, Stilluppsteypa, Efzeg, Andreas Berthling, Goem, Alex Davies, Egotrip, Gloom + Alex Jöchtl, Chris Fortescue, m9, Golden Tone - Fennesz & Zeitblom en CTL. Het werk is verkrijgbaar via Staalplaat (www.staalplaat.com).