Zelfportret Ensor op jumboveiling Hamburg

De belangrijste veiling van moderne en hedendaagse kunst op het vasteland gaat zich volgende week afspelen in Hamburg. Hauswedell & Nolte bieden van 9 tot 11 juni een breed spectrum van kunst uit de 20ste eeuw waarin haast geen enkele vooraanstaande Duitse en Franse naam ontbreekt. De catalogus, een doorwrocht dokument waar de Belgische venduhuizen met hun publikaties in de verste verte niet aan kunnen tippen, bevat 1.350 nummers.